Peyzaj Projelendirme ve Uygulama

Büke Peyzaj, peyzaj mimarisi uygulamasını dört temel aşamada gerçekleşmektedir.


 • Tasarım Aşaması

  Projenin gerçekleşeceği arazide inceleme ve durum tespiti yapılır. Projede yer alması istenilen detaylar ve bölgenin doğal koşulları değerlendirilir.
 • Proje Aşaması(2D-3D)

  Projenin çizimi, peyzaj mimarlarımız tarafından 2D (Autocad) yada isteğe göre 3D (Studio Max) olarak gerçekleştirilir ve ön sunum yapılır.
 • Uygulama Aşaması

  Sunulan projede görüş birliği sağlandıktan sonra uygulama aşamasına geçilir. Uygulama, uzman teknik personelimiz gözetiminde uzman bahçivanlarımız tarafından programlı olarak gerçekleştirilir.
 • Bakım Aşaması

  Projenin uygulanma aşamaları kadar bakım süreci de önemlidir. Bitkilerin gelişimini takip etmek ve istenilen peyzaj formunu sağlamak için uzman bir ekiple bakım sürecine geçilir.
 • Farklılıklarımız

  -Uygulamalarımızı titizlikle yerine getiririz.
  -Çalışma saatlerini ve mekanlarını iş durumuna göre ayarlarız.
  -Uygulamalarımızı taahhüt edilen süre içerisinde teslim ederiz.
  -İş yaptığımız mekana sorun değil çözüm için katkıda bulunuruz.
  -Çalıştığımız yerlerde kalıcılık sağlarız.